Тернопільська обласна універсальна
наукова бібліотека

Структура бібліотеки

Дирекція

Директор: Вітенко Василь Іванович.

 

тел./факс (0352)52-52-64

Заступник директора з внутрішньобібліотечної роботи: Гончарук Орися Степанівна.

тел. (0352)52-55-98

 

Заступник директора з наукової роботи та інформатизації: Ліскова Олександра Григорівна.

тел. (0352)52-55-98

 

Заступник директора з господарської роботи: Кондрат Богдан Ярославович.

тел. (0352)52-55-98

 


Інформаційно-бібліографічний відділ

Основними прерогативами відділу є забезпечення загальнодоступності бібліографічної довідки та інформації, створення умов для безперервної освіти, самоосвіти, всебічного розвитку особистості, пов'язаних із науковою, науково-дослідною, виробничою діяльністю, підготовка та видання бібліографічних посібників.

У фонді відділу зосереджені найцінніші довідкові видання, бібліографічні посібники з різних галузей знань.

Для задоволення всезростаючих запитів користувачів працівники відділу опрацьовують і розписують щорічно близько 2000 журналів, 5000 газет, більше 100 збірників і видань, що продовжують виходити.

Розписані матеріали відображаються в систематичній картотеці статей (СКС). З 2003 року ведеться електронна версія СКС.

Одним з основних напрямків діяльності відділу є довідково-бібліографічне обслуговування у режимі «запит-відповідь», у т. ч. в електронній системі автоматизації бібліотек «ІРБІС». У залі каталогів до послуг користувачів абетковий і систематичний каталоги, зведений краєзнавчий каталог, систематична картотека статей, тематичні картотеки, які дають певне уявлення про фонд бібліотеки й дозволяють читачам із допомогою бібліографа вибрати та замовити необхідну літературу. Широко використовується в роботі мережа Інтернет, зокрема здійснюється пошук законодавчих та нормативно-правових документів на офіційному веб-сайті Верховної Ради України в базі даних «Законодавство України».

Відділ надає консультаційну допомогу користувачам із правил користування довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки та оформлення вимог.

Завідувачка відділу

Оленич Лариса Богданівна

тел. 52-41-89

Відділ комплектування фонду

 • Займається формуванням фонду документів, який відповідає соціальним функціям бібліотеки та інформаційним потребам її користувачів.
 • Облікує бібліотечний фонд, який нараховує близько 600 тисяч друкованих видань, 3 тисячі видів документів на інших носіях інформації.
 • Здійснює щорічну передплату до 400 назв журналів і до 150 назв газет.
 • Поповнюється примірником видань, видрукуваних у Тернопільській області, у тому числі 35 газетами й 14 журналами регіонального значення.
 • Розподіляє централізовані книжкові надходження між публічними бібліотеками області за державними програмами книгозабезпечення.
 • Реалізовує документи, проводить їх обмін на взаємовигідних нормативно-правових засадах через обмінний фонд бібліотеки.
 • Має можливість дарувати дублетну, непрофільну та маловикористовувану літературу бібліотекам, які доукомплектовуються, фізичним і юридичним особам у рамках міжнародних контактів, українцям, які проживають за межами держави.

Відділ комплектування фонду готовий розширити коло партнерів і друзів бібліотеки, які можуть поділитися інформацією про книги. Будемо вдячні усім громадянам, котрі бажають подарувати бібліотеці книги, газети, журнали та інші цікаві матеріали.

Завідувачка відділу

Польова Галина Іванівна

тел. 52-72-70

Відділ обробки літератури
та організації каталогів

Cамостійний підрозділ бібліотеки. Здійснює аналітико-синтетичну обробку документів (бібліографічний опис, систематизацію й предметизацію творів друку). Працює з традиційними та електронними каталогами й картотеками. У 1999 році започаткував створення електронної бази даних «Нові надходження», яка на сьогоднішній день нараховує близько 30 тисяч записів.

Активно працює над освоєнням ретроспективного електронного каталогу на всі види документів, що є у фондах ОУНБ.

Для користувачів бібліотеки та працівників видавництв відділ надає платні послуги із систематизації та індексації документів друку.

Основні каталоги та картотеки:

 • абетковий каталог;
 • систематичний каталог;
 • картотека назв художніх творів.

Довідковий апарат розташовано в залі каталогів.

Завідувачка відділу

Юрчик Світлана Петрівна

тел. 52-72-70

Відділ міського абонементу

У нас Ви можете безкоштовно:

 • одержати для опрацювання поза бібліотекою необхідну літературу (на 1 місяць);
 • книги підвищеного попиту, часописи (на 15 днів).

Обслуговуємо під грошову заставу громадян, які не мають міської реєстрації.

До Ваших послуг:

універсальний фонд:

 • енциклопедичні та довідкові видання;
 • навчальна література;

великий вибір:

 • галузевої, наукової та науково-популярної літератури;
 • класичної та сучасної художньої літератури вітчизняних і зарубіжних авторів;
 • часописів різноманітної тематики.

Працює «платний абонемент» галузевої та художньої літератури «Новинки книжкового ринку».

Проводимо:

 • щорічний рейтинг популярних художніх книг «Бестселер року»;
 • цікаві виставки нової літератури;
 • вечори-зустрічі з відомими людьми «Знайомство зблизька».

Завідувачка відділу

Ковалькова Тетяна Петрівна

тел. 52-03-74

Відділ читального залу

Знаходиться на другому поверсі бібліотеки.

Тут Ви можете отримати: наукову, навчальну, популярну літературу з гуманітарних, суспільних і природничих наук, художню літературу, енциклопедичні й довідкові видання, навчальна література на електронних носіях (CD-ROM), журнали українською та російською мовами (близько 200 назв).

До Вашої уваги:

 • постійно діючі книжкові виставки «Новинки книжкового ринку»;
 • віртуальна виставка «Краща книга року» (за результатами всеукраїнського конкурсу);
 • виставки та перегляди літератури (інформаційні, тематичні, до знаменних і пам’ятних дат);
 • огляди літератури;
 • літературні вечори;
 • презентації книг;
 • зустрічі з письменниками та поетами;
 • екскурсії по бібліотеці.

Відділ надає такі платні послуги:

 • «резервування літератури». Вартість — 1 грн.

Завідувачка відділу

Рюміна Людмила Олександрівна

тел. 52-03-74

Відділ технічної літератури

Книжковий фонд становить понад 50 тисяч книг, періодичних вітчизняних та зарубіжних видань, CD-ROM і дискет до періодичних видань із питань:

 • економіки та фінансів підприємств;
 • енергетики;
 • радіоелектроніки;
 • комп'ютерної техніки та інформаційних технологій;
 • гірничої справи;
 • технології металів, машинобудування;
 • хімічної технології, хімічних виробництв;
 • харчових виробництв;
 • легкої промисловості, поліграфічних виробництв;
 • будівництва;
 • транспорту.

У відділі знаходяться понад 90 назв спеціалізованих періодичних видань. Серед них: «Автошляховик України», «Будівництво України», «Залізничний транспорт України», «Легка промисловість», «Нафтова і газова промисловість», «Харчова і переробна промисловість», «Радио», «Радиомир», «Радиохобби», «Радиоаматор», «Моделист-конструктор», «Компьютеры+программы», «Компьютер Пресс», «Домашний ПК», «Техника молодежи», «За рулем», «Сигнал» та інші.

Забезпечує обслуговування наукових працівників, раціоналізаторів та винахідників, викладачів і студентів. Щорічно відділ обслуговує понад 2000 користувачів; відвідування — 8000; книговидача — 65000.

Крім обслуговування читачів у читальному залі:

 • видає літературу через МБА;
 • надає послуги:
 • «нічний абонемент»;
 • «платний абонемент»;
 • надає можливість переглядати CD-ROM та дискети.

Відділ здійснює інформаційну роботу та популяризацію документів у тісному контакті з органами технічної інформації, стандартизації, обласним відділенням ВТВР, науково-технічними товариствами. Видає інформаційний список «Сторінками технічних періодичних видань». Готує на замовлення інформаційні списки на конкретні запити споживачів.

Ми проводимо:

 • презентацію фірм, організацій;
 • Дні періодики, Дні інформації;
 • перегляди літератури, книжкові виставки, виставки періодичних видань;
 • екскурсії;
 • огляди літератури на радіо.

Завідувачка відділу

Вайшле Марія Йосипівна

тел. 52-41-89

Відділ обслуговування працівників сільського господарства

Зосереджує наукову літературу для спеціалістів сільськогосподарського виробництва, науково-популярну літературу з питань ведення присадибного господарства, тваринництва, бджільництва, риболовства тощо.

На основі вивчення запитів користувачів, за допомогою книжкових виставок, переглядів літератури, днів спеціаліста, засобів масової інформації популяризується література з питань реформування агропромислового комплексу, ефективного використання досягнень вітчизняної та зарубіжної агрономічної науки, упровадження нових виробничих технологій.

Відділ співпрацює з керівними сільськогосподарськими органами області, спеціалістами науково-дослідницьких установ, навчальних закладів, які здійснюють підготовку кадрів для АПК.

Підсобний фонд відділу нараховує 36 тис. 290 примірників документів. Відділ отримує 44 назви журналів та 3 назви газет («Зелений календар», «Сільські вісті», «Сільський час»).

Завідувачка відділу

Шергей Юлія Євгенівна

тел. 52-41-89

Відділ інформації

Забезпечує інформацією керівників, творчих працівників, спеціалістів із проблем науки й практики в галузі культури та мистецтва.

Забезпечує доступ користувачів до інформації місцевого, загальнонаціонального та глобального значення в мережі Інтернет.

Налагоджує інформаційну співпрацю з підприємствами, установами й організаціями міста та області.

Забезпечує органи влади й управління в регіоні, науковців, спеціалістів галузі культури, інших користувачів інформацією відповідно до їхніх запитів (диференційоване забезпечення керівництва (ДЗК), вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ)), робота в режимі «запит-відповідь»).

Проводить аналітико-синтетичну переробку інформації з питань культури та мистецтва. Виконує на замовлення користувачів та організацій письмові й усні бібліографічні, вебліографічні, оглядові тематичні довідки.

Займається підготовкою та виданням інформаційно-бібліографічних та оглядових матеріалів на замовлення користувачів, підприємств, організацій, закладів та установ.

Організовує ведення довідкового фонду неопублікованих документів та довідково-пошукового апарату відділу (поточна інформація, адресна та інші допоміжні картотеки).

Налагоджує інформаційну співпрацю з Інформцентром з питань культури та мистецтва Національної парламентської бібліотеки України.

Завідувачка відділу

Проців Олена Ярославівна

тел. 52-41-89

Сектор періодики

У секторі періодики — видання всіх рівнів — від місцевих до зарубіжних (більше сімдесяти найменувань). Тут можна регулярно й оперативно знайомитися одночасно з публікаціями «Урядового кур’єру», «Голосу України», «України молодої», «Дня», «Високого замку», «Експресу», «Порадниці» та ін.

Інформацію про спорт читачі можуть отримати з українських та російських видань: «Футболу», «Команди», «Спортивної газети».

Утім, періодика містить не тільки багато цікавих матеріалів для дозвільного читання, а й надає суттєву допомогу в освіті та самоосвіті. На сторінках газет і журналів фахівців й студенти знаходять потрібну інформацію з різних галузей знань. Зокрема, економісти та юристи багато корисних відомостей дізнаються з «Галицьких контрактів», «Балансу», «Бізнесу», «Бухгалтерії», «Юридичного вісника України», «Юридичної газети» тощо.

Завідувачка сектору

Крещик Наталія Василівна

тел. 52-03-74

Відділ літератури з мистецтв

Пропонує книги з театрального, музичного, образотворчого мистецтва, альбоми репродукцій, довідкові, енциклопедичні видання, мистецтвознавчі журнали та газети.

Краще розкрити фонд відділу допомагає довідковий апарат:

 • картотека назв нотних додатків до періодичних видань;
 • картотека композиторів нотних додатків до періодичних видань;
 • картотека авторів тексту нотних додатків до періодичних видань;
 • картотека назв пісень, зібраних у репертуарних збірниках;
 • картотека композиторів пісень, зібраних у репертуарних збірниках;
 • картотека назв творів, зібраних у нотних виданнях;
 • картотека композиторів творів, зібраних у нотних виданнях;
 • картотека авторів тексту, зібраних у нотних виданнях;
 • картотека творів, зібраних у нотних виданнях для різних музичних інструментів.

Відділ літератури з мистецтв виступає в ролі організатора міжособистісного спілкування, яке поєднує пізнавальні та творчі аспекти. Нові завдання, які стоять перед працівниками відділу, призводять до синтезу традиційних і нових напрямків роботи.

Відділ обслуговує 1000 користувачів. Книговидача становить 17000 примірників. Книжковий фонд — 7347 примірників. Отримує 23 назви періодичних видань.

Міжнародний благодійний фонд «Україна — 3000» та Фонд сприяння розвитку Національного художнього музею України в рамках благодійної акції подарували відділу комплект із 6 книг. До комплекту входять: загальний альбом колекції НХМУ, альбом українського іконопису XII–XIX ст., колекція творів українського мистецтва XIX — поч. XX ст., колекція творів українського мистецтва XX — поч. XXІ ст., альбом, присвячений О. Мурашку та каталог-альбом виставки «Український портрет XVI–XVIII ст.»

Загальна вартість цих видань на книжковому ринку складає близько 2000 грн.

Пропонуємо скористатися даною літературою з освітньою та пізнавальною метою, оскільки в цих книгах міститься багато цікавої інформації з питань мистецтвознавства, зокрема про іконопис XII–XIX століть, про твори українського мистецтва XIІ–XIX століть, подано фотографії та ілюстрації.

Завідувачка відділу

Осуховська Світлана Йосипівна

тел. 52-03-74

Відділ літератури іноземними мовами

Щорічно обслуговує 1000 користувачів. Книговидача — 25000 примірників. Книжковий фонд становить 11436 примірників. Відділ отримує 25 назв періодичних видань.

До послуг користувачів наукова, науково-популярна, довідкова, навчальна література з різних галузей знань (з мовознавства, дітературознавства, мистецтва, історії, права, політики, психології, філософії, релігії тощо) та художні твори 20 іноземними мовами..

Довідковий апарат на літературу складається з абеткового та систематичного каталогів, систематичної картотеки статей.

Ми пропонуємо всесвітньо відомі англомовні енциклопедії: «Americana», «Britannika» (електронний варіант), «World book encyclopedia», «NSA encyclopedia», «Encarta» (електронний варіант), «Library of America», «Millennium Library».

Відділ підтримує тісні зв’язки з міжнародними організаціями: Британською Радою в Україні, Корпусом Миру (з волонтерами Корпусу Миру), Посольством США в Україні, Ґете-інститутом, громадською організацією «Німецька молодь».

У рамках центру «Вікно в Америку», створеного на основі партнерства між США та Україною, надає актуальну інформацію про США, активно пропагує англомовні ресурси, надані Посольством США в Україні.

Забезпечує доступ до ресурсів Інтернету з метою надання інформації про США та інших матеріалів англійською мовою.

Пропонує щочетверга перегляд американських фільмів мовою оригіналу.

Відділ організовує:

 • різноманітні виставки (інформаційні, тематичні, календарні);
 • «круглі столи»;
 • вечори-зустрічі із зарубіжними студентами, які навчаються в тернопільських вузах, волонтерами Корпусу Миру, членами культурних товариств;
 • презентації книг;
 • перегляди літератури, виставки ресурсів для вивчення іноземних мов;
 • екскурсії;
 • виступи на радіо.

Завідувачка відділу

Музика Тетяна Дмитрівна

тел. 52-03-74

Відділ зберігання основного фонду

Зосереджує книги та періодичні видання, призначені для тривалого зберігання.

Відділ зберігання основного фонду введено до структури бібліотеки в 1982 році.

У відділі зберігається понад 350 тис. примірників документів універсального змісту. Значну частину фонду становлять періодичні видання, серед яких місцеві та центральні газети, наукові, науково-популярні, мистецькі, художні та інші журнали. Окремі періодичні видання, зокрема газета «Вільне життя», зберігаються з 1944 року.

У відділі виділено фонд цінних та рідкісних видань: 228, — примірників документів, серед яких українські та російські видання кінця ХІХ — початку ХХ століття.

Документи видаються користувачам бібліотеки через структурні підрозділи.

У відділі створено каталоги на документи підсобних фондів структурних підрозділів бібліотеки, за якими проводяться планові перевірки їх стану.

Завідувачка відділу

Родинюк Орися Володимирівна

тел. 52-03-74

Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії

Самостійний відділ бібліотеки, центр краєзнавчої роботи для книгозбірень області. Створений у рік проголошення незалежності України, уже сімнадцять років будує свою роботу на нових принципах, орієнтуючись на формування національного та регіонального інформаційного ресурсу, його всебічного використання на основі універсального, добре укомплектованого краєзнавчого фонду, високопрофесійного колективу.

У відділі зосереджено 8300 одиниць фонду. Це книги тернопільських видавництв, місцевих авторів, діаспорна література, книги з особистої бібліотеки тернопільського краєзнавця, театрознавця П. К. Медведика; 59 назв періодичних видань (міські, обласні, районні газети та журнали).

Для полегшення користування краєзнавчим фондом ведеться «Зведений краєзнавчий каталог», який нараховує майже 100 тисяч карток за різноманітними рубриками («З історії області», «Діяльність ОУН-УПА», «Природа, природні ресурси», «Видатні люди краю», «Політичне життя області», «Література, мистецтво краю» тощо).

Важливою ділянкою роботи відділу краєзнавчої літератури та бібліографії є видавнича справа. Створено систему бібліографічних посібників, різноманітних за змістом і типом видань. Серед них — покажчик універсального характеру «Література про Тернопільську область» за певний рік, рекомендаційний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини», що також виходить щорічно. Значну кількість видань становлять персоналії, життєписно-бібліографічні студії видатних людей краю, зокрема видання, присвячені О. Неприцькому-Грановському, Й. Сліпому, Ю. Словацькому, П. Думці, Б. Лепкому, Г. Чернихівському, П. Медведику, М. Паращуку, С. Крушельницькій.

Крім цього, працівниками відділу підготовлено тематичні посібники «Козацтво і Тернопільщина», «Тернопільщина у народознавчих пам’ятках», «Репресовані письменники Тернопільщини», «Театральна Тернопільщина» тощо.

Завідувачка відділу

Друневич Марія Володимирівна

тел. 52-72-70

Сектор міжбібліотечного абонементу

У разі відсутності у фондах ОУНБ необхідних видань користувач може замовити їх з інших бібліотек у секторі міжбібліотечного абонементу. Сектор МБА надсилає книги в тимчасове користування в інші книгозбірні, де на них є попит. На основі договорів забезпечується інформаційно-бібліотечне обслуговування бібліотек через електронну доставку документів.

Сектор МБА надає такі послуги:

 • приймає замовлення від користувачів на відсутні у фондах ОУНБ видання та надсилає їх в інші бібліотеки України;
 • приймає замовлення від абонентів поштою, факсом, електронною поштою;
 • надає абонентам у тимчасове користування оригінали документів із фондів ОУНБ та їхні копії;
 • здійснює бібліографічне доопрацювання замовлень;
 • здійснює інформаційно-бібліографічне обслуговування бібліотек за допомогою електронної доставки документів.

МБА намагається знайти оптимальне вирішення ваших інформаційних запитів.

Завідувачка сектору

Крицак Надія Миронівна

тел. 52-03-74

Науково-методичний відділ

 • Надає методичну та практичну допомогу публічним бібліотекам області з основних напрямів їх діяльності;
 • організовує систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників на базі кращих бібліотек області з бібліотекознавчої тематики;
 • інформує про події в бібліотечному світі через інформаційний бюлетень «Професійне досьє бібліотекаря»;
 • готує та видає методичні й методично-бібліографічні матеріали, інструктивно-методичні листи, регламентуючі документи;
 • здійснює бібліотечне обслуговування шляхом видачі літератури, періодичних видань із питань бібліотекознавства з фонду відділу в режимі читального залу;
 • крім того, у відділі зберігаються неопубліковані матеріали, які були видані іншими публічними бібліотеками України.

Завідувачка відділу

Єрошенкова Світлана Тимофіївна

тел. 52-40-71

Відділ автоматизації та механізації бібліотечних процесів

Відділ надає читачам вільний доступ до світової мережі Інтернет із метою навчання, підвищення кваліфікації, отримання додаткових знань із різних галузей знань, забезпечує інформаційне обслуговування користувачів бібліотеки. Фахівці відділу здійснюють адміністрування сайта бібліотеки, забезпечують комп’ютеризацію бібліотеки.

У липні 2001 року ббліотека стала переможцем у відкритому конкурсі проектів, оголошеного Відділом преси освіти та культури Посольства США в Україні «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)». І в грудні цього ж року в бібліотеці було відкрито Інтернет-центр на 5 робочих станцій. До послуг користувачів принтер та сканер. Щорічно відділ обслуговує понад 7000 користувачів; на сайт бібліотеки щорічно реєструється більше 90000 звертань.

Інтернет-центр оснащений п’ятьма сучасними комп’ютерами на базі двоядерних процесорів у комплекті з рідкокристалічними моніторами, веб-камерами та гарнітурами. Для зручності відвідувачів на комп’ютери встановлено операційну систему Windows 7. Для серфінгу в мережі та Skype-телефонії користувачі дротового зв’язку мають доступ до 60 Мбіт мережі, а також по всій території бібліотеки для користувачів організовано зону вільного доступу до бездротової мережі Wi-Fi.

Додатково відділ пропонує такі платні послуги:

 • сканування фотографій, репродукцій, малюнків;
 • сканування та розпізнавання тексту;
 • запис на CD-R/RW та DVD-R/RW;
 • друк на ч/б лазерному принтері.

Завідувач відділу

Раківський Володимир Іванович

тел. 52-40-71

   Студія Tenkol Design
Розробка сайтів в Тернополі