Тернопільська обласна універсальна
наукова бібліотека

Управління Служби безпеки України в Тернопільській області передало книги бібліотеці

16 грудня 2014 року Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека отримала в дарунок від співробітників управління СБУ добірку наукових, публіцистичних і художніх праць, присвячених відомим українцям і ключовим фактам вітчизняної історії. Більшість переданих у бібліотеку видань ґрунтуються на розсекречених архівних матеріалах радянських органів держбезпеки.

Книги передано до бібліотеки в рамках патріотичної культурно-просвітницької акції, яка має на меті долучити до вивчення історичної правди широкі кола громадськості.

Подарунок від управління Служби безпеки України в Тернопільській області

Подаровані видання

 

Список подарованих видань:

 

 • Годованець, В.Ф. Конституційне право України : навч. посібник / В.Ф. Годованець, А.С. Головін. — К. : Персонал, 2011. — 384 с.
 • Голобородько, М. Батькам про дітей / М. Голобородько, О. Сітенко. — Х. : Ексклюзив, 2013. — 271 с.
 • Голодомор 1932—1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом = The Holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a crime of genocide under International Law : [монографія] / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. — Вид. 3-тє, доповн. — К. : Києво-Могилянська академія, 2014. — 271 с.
 • Дзеркало душі народної = Mirror of the national soul : Спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932—1933 років в Україні «Розсекречена пам’ять» / Служба безпеки України, Галузевий держ. архів ; упоряд. В. Даниленко. — К. : Києво-Могилянська академія, 2008. — 767 с. : іл. — (До 75-річчя Голодомору в Україні).
 • З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ : наук. і докум. журнал. Вип. 1 / редкол.: О. Рубльов [та ін]. — Вип. 1-й. — К. : Сфера, 2007. — 256 с.
 • З Батьківщиною в серці : художньо –публіцистичний альманах із присвятою захисникам Вітчизни / Нац. акад. Служби безпеки України ; [за заг. ред.: І. І. Гуськова, Л. Г. Погиби]. — К. : Центр навч.-наук. та наук.-практ. видань НА СБ України, 2014. — 120 с.
 • Зінченко, А. Митрополит Василь Липківський / А. Зінченко. — К. : Атлант ЮЕмСі, 2007. — 63 с. — (Бібліотека української родини «Стозір’я»: Духовні провідники. Громадські діячі. Правозахисники).
 • Кентій, А. Радянські партизани, 1941—1944: світло й тіні / А. Кентій, В. Лозицький. — К.: Житомирська облдрукарня, 2010. — 80 с. (Друга світова: український вимір).
 • Ковальчук, В. ОУН в Центральній, Південній та Східній Україні, 1941-—1950-ті рр. / В. Ковальчук. — К.: Житомирська облдрукарня, 2011. — 80 с. — (Друга світова: український вимір).
 • Кожевніков, В. Україна і Росія: сусіди, друзі, брати, вороги? / В. Кожевніков. — К. : Панмедія, 2014. — 64 с.
 • Кожевніков, В. Сувора розмова про «язик» і мову / В. Кожевніков. — К. : [Б.в.], 2013. — 64 с.
 • Кожевніков, В. Яка національна ідея українців. Що таке український націоналізм. Хто такі українські націоналісти / В. Кожевніков. — К. : Задруга, 2014. — 60 с.
 • Конквест, Р. Жнива скорботи : радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест. — К. : Либідь, 1993. — 384 с. : іл.
 • Матвієнко, А. А. Михайло Драгомиров : іст.-біогр. повість / А. А. Матвієнко. — К. : Конотоп : Віпол, 2005. — 416 с. : іл. — (Здобутки краян).
 • Мельник, Л. Г. Сходження до Утопії, або «Машина часу» М. М. Неплюєва : (Соціально-економічний аналіз) / Л. Г. Мельник. — Суми : Фолігрант, 2013. — 240 с. : іл.
 • Могильницька, Г. Літос (або Камінь із пращі правди на розбиття митрополичного блудословія) / Г. Могильницька. — Вид. 4-те. — К. : Вид. від. Укр. Православної Церкви Київ. Патріархату, 2009. — 111 с.
 • Могильницька, Г. Хроніка великого ошуканства / Г. Могильницька. — Вид. 4-те. — К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2009. — 96 с.
 • Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років в Україні. Хмельницька область. Кн. 2. / Укр. ін-т. нац. пам’яті, Держ. архів Хмельниц. обл. ; редкол.: І. К. Гавчук [та ін.]. — Хмельницький : [Поліграфіст-2], 2008. — 1176 с.
 • ОУН на Донеччині : (збірник документів та матеріалів) Т.1 / упоряд. О.Б. Добровольський. — Донецьк : Східноукр. дослідн. центр «Спадщина», 2014. — 352 с.
 • Пам’яті жертв голодоморів в Україні : [зб. наук. праць] / Нац. акад. Служби безпеки України ; уклад.: В. Т. Окіпнюк, Л. Г. Погиба. — К. : Центр навч.-наук. та наук.-практ. видань НА СБ України, 2014. — 104 с.
 • Посівнич, М. Роман Шухевич / М. Посівнич. — К. : Атлант ЮЕмСі, 2007. — 63 с. : іл. — (Бібліотека української родини «Стозір’я»: Державні діячі. Дипломати. Військові діячі).
 • Пристайко, В. Я жив разом із країною… : інтерв’ю, виступи, коментарі / В. Пристайко. — К. : Сфера, 2004. — 224 с.
 • Український декламатор : зб. віршів для молоді / упоряд. Н. Зінеквич, О. Зінкевич. — Вид. 2-ге. — К. : Смолоскип, 2014. — 395 с.
 • Шаповал, Ю. ЧК — ГПУ — НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — 608 с. : іл.

 

   Студія Tenkol Design
Розробка сайтів в Тернополі