Тернопільська обласна універсальна
наукова бібліотека

Ґрунти

Ґрунтовий покрив області порівняно складний. За схемою агроґрунтового районування (1969) Тернопільська області відноситься до провінції Західного лісостепу Лісостепової зони. Особливістю структури ґрунтового покриву Західного лісостепу є те, що в ній не простежуються смуги поступового переходу від дерново-підзолистих ґрунтів зони мішаних лісів до сірих опідзолених, а від них — до чорноземів типових.

За даними великомасштабного ґрунтового дослідження, найбільшу площу займають сірі опідзолені ґрунти — 494,5 тис. га, та чорноземи — 426,3 тис. га.

Сірі опідзолені ґрунти:

  • ясно-сірі й сірі лісові ґрунти — площа 310,9 тис. га;
  • темно-сірі опідзолені ґрунти — площа 184,6 тис. га.

Чорноземні ґрунти:

  • чорноземи топові глибокі малогумосні та типові луговаті — площа 56,3 тис. га;
  • чорноземи опідзолені та реградовані — площа 355,9 тис. га;
  • чорноземно- та дерново-карбонатні ґрунти — площа 14,5 тис. га.

Лучні ґрунти — площа 43,4 тис. га.

Лучно-болотні й болотні ґрунти — площа 16,8 тис. га.

Торфово-болотні ґрунти та торфовища — площа 10,5 тис. га.

  • лугово-чорноземні грунти — площа 13,6 тис. га.

 

За матеріалами збірника «Статистичний щорічник Tернопільської області за 2012 рік».

© Головне управління статистики у Тернопільській області

   Студія Tenkol Design
Розробка сайтів в Тернополі
проститутки