Тернопільська обласна універсальна
наукова бібліотека
Природознавство
 • Грибан, В. Г. Валеологія / В.Г. Грибан. — К., 2008.
 • М’ягченко, О. П. Основи екології / О. П. М’ягченко. — К., [2009?].Суспільно-політичні науки
 • Дороз, В. Ф. Методика викладання української мови в загальноосвітніх закладах / В. Ф. Дороз. — К., 2008.
 • Дороз, В. Ф. Методика викладання української мови у вищій школі / В. Ф. Дороз. — К., 2008.
 • Кордон, М. В. Європейська та Євроатлантична інтеграція України / М. В. Кордон. — К., 2008.
 • Михайлюк, В. О. Цивільна безпека / В. О. Михайлюк. — К., 2008.
 • Скібіцька, Л. І. Конфліктологія / Л. І. Скібіцька. — К., 2007.
 • Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Зі змінами та допов. станом на 2006 р. : пер. з англ. — К., 2010.
 • Халмурадов, Б. Д. Безпека життєдіяльності : Перша допомога в надзвичайних ситуаціях / Б. Д. Халмурадов. — К., [2010?].Правознавство
 • Волкова, І. А. Судово-бухгалтерська експертиза / І. А. Волкова. — К., 2009. Митне право України. — К., 2009.
 • Теліпко, В. Е. Загальна теорія держави і права / В. Е. Теліпко. — К., 2009.
 • Теліпко, В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України / В. Е. Теліпко. — К., 2009.
 • Теліпко, В. Е. Трудове право України / В. Е. Теліпко. — К., 2009.
 • Токарська, А. С. Фахове мовлення юристів / А. С. Токарська. — К., [2009?].Психологія
 • Варій, М. Й. Психологія особистості / М. Й. Варій. — К., 2008.
 • Дуткевич, Т. В. Дошкільна психологія / Т. В. Дуткевич. — К., 2007.
 • Дуткевич, Т. В. Практична психологія : вступ у спеціальність / Т. В. Дуткевич. — К., 2007.
 • Москаленко, В. В. Психологія соціального впливу / В. В. Москаленко. — К., 2007.
 • Москаленко, В. В. Соціальна психологія / В. В. Москаленко. — К., 2008.Мовознавство та літературознавство
 • Давиденко, Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII—XVIII століття / Г. Й. Давиденко. — К., 2009.
 • Давиденко, Г. Й. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та доби Відродження / Г. Й. Давиденко. — К., 2007.
 • Давиденко, Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ — поч. ХХ ст. / Г. Й. Давиденко. — К., 2009.
 • Давиденко, Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття / Г. Й. Давиденко.. — К., 2009.
 • Давиденко, Г. Й. Історія новітньої зарубіжної літератури / Г. Й. Давиденко. — К., 2008.
 • Кацавець, Р. Ділова мова: сучасний вимір / Р. Кацавець. — К., 2008.Економіка
 • Атамас, П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки / П. Й. Атамас. — К., 2008.
 • Базілінська, О. Я. Макроекономіка / О. Я. Базілінська. — К., 2009.
 • Базілінська, О. Я. Мікроекономіка / О. Я. Базілінська. — К., 2009.
 • Базілінська, О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика / О. Я. Базілінська. — К., 2009.
 • Безугла, В. О. Страхування / В.О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал. — К., 2008.
 • Білецька, Л. В. Економічна теорія : (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. — К., 2009.
 • Ватуля, І. Д. Організація обліку у фермерських господарствах / І. Д. Ватуля. — К., 2009.
 • Волкова, І. А. Бухгалтерський облік у банках / І. А. Волкова. — К., 2009.
 • Волкова, І. А. Фінансовий облік — 1 / І. А. Волкова. — К., 2008.
 • Волкова, І. А. Фінансовий облік — 2 / І. А. Волкова. — К., 2009.
 • Говорушко, Т. А. Страхові послуги / Т. А. Говорушко. — К., 2008.
 • Грибан, В. Г. Охорона праці / В. Г. Грибан. — К., 2009.
 • Гуцаленко, Л. В. Державний фінансовий контроль / Л. В. Гуцаленко. — К., 2009.
 • Дахно, І. І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / І. І. Дахно. — К., 2006.
 • Економіка та менеджмент інноваційної діяльності. — К., [2000?].
 • Еш, С. М. Фінансовий ринок / С. М. Еш. — К., 2009.
 • Іванюта, Т. М. Економічна безпека підприємства / Т. М. Іванюта. — К., 2009.
 • Коваленко, І. Д. Гроші та кредит / І. Д. Коваленко. — К., 2009.
 • Ковшун, Н. Е. Аналіз та планування проектів / Н. Е. Ковшун. — К., 2008.
 • Косова, Т. Д. Аналіз банківської діяльності / Т. Д. Косова. — К., 2008.
 • Косова, Т. Д. Банківські операції / Т. Д. Косова. — К., 2008.
 • Кучеренко, В. Р. Оцінка бізнесу та нерухомості / В. Р. Кучеренко. — К., 2009.
 • Лишиленко, В. І. Регіональна економіка / В. І. Лишиленко. — К., 2009.
 • Лишиленко, О. В. Бухгалтерський облік / В. І. Лишиленко. — К., 2009.
 • Лишиленко, О. В. Бухгалтерський управлінський облік / В. І. Лишиленко. — К., 2006.
 • Лишиленко, О. В. Фінансовий облік / В. І. Лишиленко. — К., 2008. Національна економіка. — К., 2009.
 • Ноздріна, Л. В. Управління проектами / Л. В. Ноздріна. — К., [2009?].
 • Облік у бюджетних установах. — К., 2009.
 • Основи бізнесу : практичний курс. — К., [2009?].
 • Основи охорони праці. — К., 2009.
 • Пазинич, В. І. Оцінка об’єктів нерухомості / В. І. Пазинич. — К., 2009.
 • Пуцентейло, П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва / П. Р. Пуцентейло. — К., 2007.
 • Раровська, В. В. Біржова діяльність / В. В. Раровська. — К., 2009.
 • Регулювання зовнішньоекономічної діяльності / за ред. І. І. Дахна. — К., 2009.
 • Романчиков, В. І. Міжнародні економічні відносини / В. І. Романчиков. — К., 2008.
 • Світова економіка / під ред. І. І. Дахна. — К., 2008.
 • Скібіцький, О. М. Антикризовий менеджмент / О. М. Скібіцький. — К., 2009.
 • Скібіцький, О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент / О. М. Скібіцький. — К., 2009.
 • Унинець-Ходаківська, В. П. Ринок фінансових послуг / В. П. Унинець-Ходаківська. — К., 2009.
 • Фінансовий менеджмент. — К., [2010?].
 • Шлійко, А. В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг / А. В. Шлійко. — К., 2008.
 • Щетинін, А. І. Гроші та кредит / А. І. Щетинін. — К., 2008.   Студія Tenkol Design
Розробка сайтів в Тернополі