Тернопільська обласна універсальна
наукова бібліотека

Бібліографічні покажчики

Література про Тернопільську область за 2005—2009 роки

Література про Тернопільську область за 2005—2009 роки : бібліогр. покажч. л-ри. Вип. 23 / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. В. Я. Миськів ; ред.: Г. Й. Жовтко, О. М. Раскіна ; кер. проекту та наук. ред. В. І. Вітенко. — Т. : Підручники і посібники, 2013. — 832 с. Завантажити

Іванна Блажкевич: Її життя як смолоскип

Іванна Блажкевич: Її життя як смолоскип [Текст] : бібліогр. покажчик / Терноп. обл. від-ня Укр. бібл. асоц., Козів. централіз. бібл. система, Денисів. краєзн. музей, Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: М. Коваль, Б. Савак, Л. Оленич ; вступ. ст. Б. Савака ; ред. Г. Жовтко. — Т. : Підручники і посібники, 2013. — 112 с. : фотогр. Завантажити

Волинське відлуння минулого

Волинське відлуння минулого [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. від-ня Укр. бібл. асоц., Шумськ. централіз. бібл. система ; упоряд. О. Хрещук ; ред. Г. Жовтко. — Т. : Підручники і посібники, 2013. — 48 с. : фотогр. — (Наші села ; вип. 1). Завантажити

Історія, вкарбована у камінь

Історія, вкарбована у камінь [Текст] : реком. бібліогр. покажч. / Терноп. обл. від-ня Укр. бібл. асоц., Зборів. централіз. бібл. система ; уклад. Л. Гунько ; вступ. ст. Л. Білик ; ред.: Л. Оленич, О. Раскіна. — Т. : Підручники і посібники, 2013. — 80 с. : фотогр. Завантажити

Збараж: події, дати, імена

Збараж: події, дати, імена [Текст] : реком. бібліогр. посіб. / Терноп. обл. від-ня Укр. бібл. асоц., Збараз. централіз. бібл. система ; уклад.: В. Радовська, Н. Сенчишин ; ред.: Т. Кульпа, О. Раскіна. — Т. : Підручники і посібники, 2013. — 80 с. : фотогр., іл. Завантажити

Доля судила жити з піснею : Василь Подуфалий

Доля судила жити з піснею [Текст] : Василь Подуфалий : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. від-ня Укр. бібл. асоц., Бережан. централіз. бібл. система ; уклад. В. Палій ; ред.: О. Паньків, Г. Жовтко. — Т. : Підручники і посібники, 2013. — 32 с. : фотогр. Завантажити

Бібліографічний покажчик «Богдан Лепкий: відомий і невідомий (1872—1941)»

Богдан Лепкий: відомий і невідомий (1872—1941) [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Обл. музей Богдана Лепкого в м. Бережанах, Держ. архів Терноп. обл., Терноп. обл. краєзн. музей, Бережан. музей книги ; уклад. М. Пайонк [та ін.] ; авт. нарисів: Н. Білик, Н. Дирда ; ред. Г. Жовтко ; кер. проекту та наук. ред. В. Вітенко. — Т. : Підручники і посібники, 2012. — 240 с. — (Родом з України ; вип. 8). Завантажити

Бібліографічний покажчик Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих себе»

Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих себе» [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Нац. центр театр. мистецтва ім. Леся Курбаса ; уклад. Л. Оленич ; авт. вступ. ст. Г. Веселовська. — Т., 2012. — 288 с. — (Родом з України ; вип. 7). Завантажити

Культура Тернопільщини: 2013 рік

Культура Тернопільщини: 2013 рік : (сторінками центральних та обласних періодичних видань) [Текст] : анот. бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; від. інформації ; уклад. О. Проців ; ред. Г. Моліцька. — Т., 2014. — 148 с. Завантажити

Культура Тернопільщини: 2012 рік

Культура Тернопільщини: 2012 рік : (сторінками центральних та обласних періодичних видань) [Текст] : анот. бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; від. інформації ; уклад. О. Проців ; ред. Г. Моліцька. — Т., 2013. — 127 с. Завантажити

Культура Тернопільщини: 2011 рік

Культура Тернопільщини: 2011 рік : (сторінками центральних та обласних періодичних видань) [Текст] : анот. бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; від. інформації ; уклад. О. Проців ; ред. Г. Моліцька. — Т., 2012. — 128 с. Завантажити

Культура Тернопільщини: 2010 рік

Культура Тернопільщини: 2010 рік : (сторінками центральних та обласних періодичних видань) [Текст] : анот. бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; від. інформації ; уклад. О. Проців ; ред. Г. Моліцька. — Т., 2011. — 120 с. Завантажити

Культура Тернопільщини: 2009 рік

Культура Тернопільщини: 2009 рік : (сторінками центральних та обласних періодичних видань) [Текст] : анот. бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; відділ інформації ; уклад. О. Проців ; ред. Г. Моліцька. — Т., 2010. — 120 с. Завантажити

Культура Тернопільщини: 2008 рік

Культура Тернопільщини: 2008 рік : (сторінками центральних та обласних періодичних видань) [Текст] : анот. бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; відділ інформації ; уклад. О. Проців ; ред. Г. Моліцька. — Т., 2009. — 154 с. Завантажити

Культура Тернопільщини: 2007 рік

Культура Тернопільщини: 2007 рік (Сторінками центральних та обласних періодичних видань): Анотований бібліографічний покажчик /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ інформації; Уклад. О. Проців, Ред. Г. Моліцька. – Тернопіль, 2008. - 112 с. Завантажити

Культура Тернопільщини: 2006 рік

Культура Тернопільщини: 2006 рік (Сторінками центральних та обласних періодичних видань): Анотований бібліографічний покажчик /Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Відділ інформації; Уклад. О. Проців, Ред. Г. Моліцька. – Тернопіль, 2007. - 80 с. Завантажити

Література про Тернопільську область за 2000—2004 роки

Література про Тернопільську область за 2000—2004 роки. Вип. 22 : анот. бібліогр. покажч. / Упр. культури Терноп. облдержадмін. , Тер-ноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. А. О. Ленчишин ; ред.: О. М. Раскіна, Г. Й. Жовтко. — Т. : Підручники і посібники, 2011. — 848 с. Завантажити

Бібліографічний покажчик «Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України»

Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; уклад. Л. Оленич ; вебліогр. список Г. Онисько. — Т.: ©Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя , 2010. — 84 с. — (Родом з України ; вип. 6). Завантажити

Бібліографічний список «Цінні і рідкісні видання у фонді Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки»

Цінні і рідкісні видання у фонді Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки : бібліогр. список / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, від. зберігання основного фонду ; уклад. О. П. Демкович ; ред. Г. Й. Жовтко. — Т., 2009. — 40 с. Завантажити

Анотований бібліографічний покажчик «Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939—2009 роки»

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939–2009 рр. [Текст] : анот. бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. В. Я. Миськів [та ін.] ; авт. вступ. ст. В. І. Вітенко ; наук. ред. В. І. Вітенко ; ред. Г. Й. Жовтко. — Т. : Підручники і посібники, 2009. — 144 с. : іл.
Завантажити

Юліуш Словацький 4.09.1809-3.04.1849

Юліуш Словацький (4.09.1809 – 3.04.1849) : бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Державний архів Тернопільської області, Терноп. обл. краєзн. музей, Обласний літ.-мемор. музей Юліуша Словацького, бібліотека Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка ; уклад.: М. Друневич та ін. — Т. : Підручники і посібники, 2009. —  160 с. — (Родом з України; Вип. 5).

 

Завантажити

Музична Тернопільщина

Музична Тернопільщина: Бібліогр. покажчик / Уклад. В. Я. Миськів; Вступ. ст. О. С. Смоляка; Ред. Г. Й. Жовтко. — Т.: Підручники і посіб-ники, 2008. — 288 с. Завантажити

Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат із Тернопільщини

Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат із Тернопільщини [Текст] : бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, від. інформації ; уклад.: О.Проців, М. Друневич, Т. Гаврилюк. — Т., 2008. — 80 с.
Завантажити

Ігор Ґерета : «Велет віри, духу і любові»

Ігор Ґерета : «Велет віри, духу і любові» : бібліогр. покажчик / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники. — 2008. — 48 с. : іл.
Завантажити

Чорна пляма в історії України

Чорна пляма в історії України : бібліогр. список / ТОУНБ ; уклад. : Н. Маскова, В. Чупрова, Л. Оленич. — Т., 2008. — 31 с.
Завантажити
1    2    3
   Студія Tenkol Design
Розробка сайтів в Тернополі